personen en organisatie

Op deze pagina staan alle mensen vermeld die een functie of belenagrijk zijn en/of geweest voor de vereniging

Bestuur

Voorzitter; Heidi van Dijk
Penningmeester: Karin van den Berg
Lid, algemeen coördinator: Edvan den Berg

Leraren

Ed van den Berg
Dennis Teunissen
Marco Timmerman
Siep Moerman
Daniel Luitens
Yorik Douma

Scheidsrechter

Dennis Theunissen 3A en 4 (A)
Ed van den Berg 3A en 4 (A)
Siep Moerman 3B
Yorik Douma 2
Mees van de Wetering 2
Daniel Luitens 2

Vertrouwens persoon

Er zijn twee vertrouwenspersonen bij Fuyiama: Bij problemen met leraren, begeleiders en andere leden kunt u contact met hun opnemen.

Siep Moerman tel: 06-21156737
Ed van den Berg, tel. 06-201 06 237

Wedstrijdsecr.

Voor deze functie zoeken wij nog mensen maar dit wordt verlopig vertegenwoordigd door:
Dennis Teuhnissen en Ed van den Berg

Activiteiten commissie

Op dit moment wordt dit nog door het bestuur waargenomen.

Lid van verdiensten

Brons:
Zolver
Goud

Ereleden

Evert van den Berg+
Guus Theunissen

In memorandum

Lucette Eris Kisa Catsburg

Tot ons grote verdriet is op 25 maart 2022 op 22 jarige leeftijd een van onze vrijwilligsters op veel te jonge leeftijd overleden.
Lucette was een eerstejaars studente medicijnen met veel wensen, idealen, plannen en initiatieven.Ondanks haar studie en verplichtingen stond ze altijd om anderen te helpen. Haar betrokkenheid, inzet en persoonlijkheid zal gemist worden
Het bestuur van Fuyiama