stadspas bij fuyiama

Beste judoka's, ouders en verzorgers,

De gemeente Amsterdam vind het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om aan sport en bewegingsactiviteiten mee te doen en willen daarvoor zoveel mogelijk (financieële) belemmeringen hiervoor wegnemen. Een van de manieren om dit te bereiken is met het nieuwe stadspas project. Dit project houdt in dat alle kinderen (tot 18 jaar) met een stadspas met groene stip gratis aan één sprotactiviteit mag deelnemen. Deze regeling geld zowel voor nieuwe als bestaande leden en staat los van de sportfonds.

Hoe werkt dit?

U kunt bij inschrijving van uw kind (na de proefles(sen) bij de les de geldige stadspas laten scannen door de leraar. Deze kijkt dan of de pas klopt en of er niet al een andere activiteit loopt. Als dit akkoord is dan bevestigd de leraar dit en is de contributie voor een half of een heel jaar betaald
Dit moet echter wel bij elke nieuwe periode (half of heel jaar) worden herhaald .
Deze regeleing geld ook voor bestaande leden en geld dezelfde manier van aanmelden (geldige stadspas laten scannen door de leraar ......)

Mocht u nog vragen hebben hierover dan kunt u altijd contact met ons opnemen via:

Email; info@fuyiama.nl
Tel; 06-201 06 237

Het bestuur